Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Hotărârea nr.34/31.05.2021 privind actualizarea anexei nr. 1 la HCL nr.6/2020 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Sirețel
Hotărârea nr.33/31.05.2021 privind completarea Planului Anual de Achiziții Publice pe anul 2021
Hotărârea nr.32/31.05.2021 privind constituirea dreptului de uz și servitute către S.C. RCS&RDS S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Comuna Sirețel, județul Iași
Hotărârea nr.31/31.05.2021 privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor de întreținere privind spațiul pus la dispoziție de Parohia Adormirea Maicii Domnului Humosu, Școlii Gimnaziale Humosu, în vederea desfășurării cursurilor de către preșcolarii din zonă
Hotărârea nr.30/31.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2021
Hotărârea nr.29/21.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire și dotare Dispensar Comunal în Comuna Sirețel, județul Iași”, modificarea și completarea Listei de Investiții pe anul 2021 și a Planului Anual de Achiziții Publice 2021
Hotărârea nr.28/23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Sirețel pe anul 2021
Hotărârea nr.27/23.04.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Comunei Sirețel și aprobarea de denumire pentru unitățile de învățământ de stat și particular în anul școlar 2021 - 2022
Hotărârea nr.26/23.04.2021 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității Școlii Gimnaziale Sirețel, pentru anul școlar 2020 - 2021
Hotărârea nr.25/23.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 23.04.2021
10.05.2021 - Publicație căsătorie Arăpaș Gheorghe și Cozma Mirela
30.04.2021 - Publicație căsătorie Lăcătușu Marius Vasilică și Bîrzu Laura Elena
29.04.2021 - Publicație căsătorie Constantinescu Ghiorghiță Vlăduț și Sandu Elena Roxana
Hotărârea nr.24/15.04.2021 privind delegarea consilierului local ce va exercita atribuțiile Primarului Comunei Sirețel și cele ale Viceprimarului Comunei Sirețel, în perioada 16.04.2021 - 28.04.2021
Hotărârea nr.23/15.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară anunțată de îndată din 15.04.2021
Anunț E.ON Energie privind implementarea contractelor de energie electrică - sediul primăriei Sirețel, joi 01.04.2021, ora 10.00
Hotărârea nr.22/22.03.2021 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local al Comunei Sirețel nr.16/15.02.2021, prin transformarea unei funcții publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sirețel
Hotărârea nr.21/22.03.2021 privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al comunei Sirețel și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii
Citație emisă la data de 08.03.2021 privind citarea tuturor moștenitorilor legali sau testamentari cu domiciliul necunoscut ai defunctei Stroe Floarea, pentru a se prezenta la sediul biroului notarial la data de 26, luna martie, anul 2021, ora 15.00, în vederea participării la dezbaterea succesiunii defunctei mai sus menționată, prin procedura notarială ce va avea loc în acea zi
Hotărârea nr.20/01.03.2021 privind aprobarea obiectivului de investiții „Realizare Plan Urbanistic Zonal al U.A.T. Comuna Sirețel”
Hotărârea nr.19/01.03.2021 privind aprobarea obiectivului de investiții „Reactualizare Plan Urbanistic General al U.A.T. Comuna Sirețel și elaborare Regulament Local de Urbanism al U.A.T. Comuna Sirețel”
Hotărârea nr.18/01.03.2021 privind aprobarea obiectivelor de investiții „Achiziție containere modulare pentru desfășurarea procesului de învățământ la Școala Gimnazială Humosu” și „Montare containere modulare pentru desfășurarea procesului de învățământ la Școala Gimnazială Humosu”
Hotărârea nr.17/15.02.2021 privind aprobarea participării Comunei Sirețel la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ”
Hotărârea nr.16/15.02.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sirețel, aprobarea organigramei și a statului de funcții
Hotărârea nr.15/15.02.2021 privind transformarea funcției publice generală de secretar al U.A.T. Comuna Sirețel în funcția publică specifică de secretar general al U.A.T. Comuna Sirețel
Hotărârea nr.14/15.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021
Hotărârea nr.13/15.02.2021 privind transportul public județean de persoane prin curse regulate la nivelul Comunei Sirețel, județul Iași
Hotărârea nr.12/15.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărârea nr.11/15.02.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41
03.02.2021 - Publicație căsătorie Donisanu Ionel și Neculăeș Cristina Marcela

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021Documente pdf
Hotărârea nr.1/18.01.2021 privind stabilirea valorilor impozabile, taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, aplicabile la nivelul U.A.T. Sirețel, județul Iași, începând cu anul 2021
Hotărârea nr.2/18.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pentru anul 2021, în vederea repartizării persoanelor care trebuie să efectueze muncă în folosul comunității
Hotărârea nr.3/18.01.2021 privind necesitatea aprobării achiziționării în regim de urgență a trei containere modulare dotate corespunzător pentru desfășurarea procesului de învățământ la Școala Gimnazială Humosu
Hotărârea nr.4/18.01.2021 privind aprobarea devizului general actualizat 2021 și rest de executat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale Sirețel, din satul Sirețel, Comuna Sirețel, județul Iași” finanțat prin PNDL I
Hotărârea nr.5/18.01.2021 privind aprobarea devizului general actualizat 2021 și rest de executat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale Humosu, din satul Humosu, Comuna Sirețel, județul Iași” finanțat prin PNDL I
Hotărârea nr.6/18.01.2021 privind aprobarea devizului general actualizat 2021 și devizul general, rest de executat, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri comunale în Comuna Sirețel, județul Iași” finanțat prin PNDL I
Hotărârea nr.7/18.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de Ordine Interioară a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sirețel
Hotărârea nr.8/18.01.2021 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice pe anul 2021 și a Programului de Achiziții Publice pe anul 2021
Hotărârea nr.9/01.02.2021 privind îndreptarea erorilor materiale din Hotărârea Consiliului Local al Comunei, Sirețel nr.4/18.01.2021 privind aprobarea devizului general actualizat 2021 și devizului rest de executat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale Sirețel, din satul Sirețel, Comuna Sirețel, județul Iași” finanțat prin PNDL I
Hotărârea nr.10/01.02.2021 privind îndreptarea erorii materiale și înlocuirea Anexei nr.2 a H.C.L. nr.5/18.01.2021 privind aprobarea devizului general actualizat 2021 și rest de executat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale Humosu din satul Humosu, Comuna Sirețel, județul Iași” finanțat prin PNDL I
Hotărârea nr.11/15.02.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41
Hotărârea nr.12/15.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărârea nr.13/15.02.2021 privind transportul public județean de persoane prin curse regulate la nivelul Comunei Sirețel, județul Iași
Hotărârea nr.14/15.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021
Hotărârea nr.15/15.02.2021 privind transformarea funcției publice generală de secretar al U.A.T. Comuna Sirețel în funcția publică specifică de secretar general al U.A.T. Comuna Sirețel
Hotărârea nr.16/15.02.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sirețel, aprobarea organigramei și a statului de funcții
Hotărârea nr.17/15.02.2021 privind aprobarea participării Comunei Sirețel la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ”
Hotărârea nr.18/01.03.2021 privind aprobarea obiectivelor de investiții „Achiziție containere modulare pentru desfășurarea procesului de învățământ la Școala Gimnazială Humosu” și „Montare containere modulare pentru desfășurarea procesului de învățământ la Școala Gimnazială Humosu”
Hotărârea nr.19/01.03.2021 privind aprobarea obiectivului de investiții „Reactualizare Plan Urbanistic General al U.A.T. Comuna Sirețel și elaborare Regulament Local de Urbanism al U.A.T. Comuna Sirețel”
Hotărârea nr.20/01.03.2021 privind aprobarea obiectivului de investiții „Realizare Plan Urbanistic Zonal al U.A.T. Comuna Sirețel”
Hotărârea nr.21/22.03.2021 privind instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante datorate bugetului local al comunei Sirețel și pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii
Hotărârea nr.22/22.03.2021 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local al Comunei Sirețel nr.16/15.02.2021, prin transformarea unei funcții publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sirețel
Hotărârea nr.23/15.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară anunțată de îndată din 15.04.2021
Hotărârea nr.24/15.04.2021 privind delegarea consilierului local ce va exercita atribuțiile Primarului Comunei Sirețel și cele ale Viceprimarului Comunei Sirețel, în perioada 16.04.2021 - 28.04.2021
Hotărârea nr.25/23.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 23.04.2021
Hotărârea nr.26/23.04.2021 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității Școlii Gimnaziale Sirețel, pentru anul școlar 2020 - 2021
Hotărârea nr.27/23.04.2021 privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Comunei Sirețel și aprobarea de denumire pentru unitățile de învățământ de stat și particular în anul școlar 2021 - 2022
Hotărârea nr.28/23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Sirețel pe anul 2021
Hotărârea nr.29/21.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire și dotare Dispensar Comunal în Comuna Sirețel, județul Iași”, modificarea și completarea Listei de Investiții pe anul 2021 și a Planului Anual de Achiziții Publice 2021
Hotărârea nr.30/31.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2021
Hotărârea nr.31/31.05.2021 privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor de întreținere privind spațiul pus la dispoziție de Parohia Adormirea Maicii Domnului Humosu, Școlii Gimnaziale Humosu, în vederea desfășurării cursurilor de către preșcolarii din zonă
Hotărârea nr.32/31.05.2021 privind constituirea dreptului de uz și servitute către S.C. RCS&RDS S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Comuna Sirețel, județul Iași
Hotărârea nr.33/31.05.2021 privind completarea Planului Anual de Achiziții Publice pe anul 2021
Hotărârea nr.34/31.05.2021 privind actualizarea anexei nr. 1 la HCL nr.6/2020 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Sirețel

Vizualizari: 34
Data creare: 04-02-2021 14:29:37

Proiecte executate și în derulare în comuna Sirețel, județul Iași
Foto
Proiecte executate și în derulare în comuna Sirețel, județul Iași

Vizualizari: 31
Data creare: 10-01-2021 23:32:10

Obiective religioase din comuna Sirețel, județul Iași


  

Foto
Obiective religioase din comuna Sirețel, județul Iași

Vizualizari: 32
Data creare: 10-01-2021 23:18:08

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020Documente pdf
Hotărârea nr.28/18.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Sirețel
Hotărârea nr.29/18.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al comunei Sirețel pentru o perioadă de 3 luni respectiv din lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 și ianuarie 2021
Hotărârea nr.30/18.11.2020 privind alegerea Viceprimarului comunei Sirețel
Hotărârea nr.31/18.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Sirețel, întrunit în ședința de constituire din data de 28.10.2020
Hotărârea nr.32/18.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
Hotărârea nr.33/18.11.2020 privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei/persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Sirețel în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S Iași
Hotărârea nr.34/27.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare grup sanitar și asigurare utilități la Școala Primară Slobozia"
Hotărârea nr.35/27.11.2020 privind suplimentarea listei de investiții și a programului de achiziții publice, pentru anul 2020
Hotărârea nr.36/27.11.2020 privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Sirețel pentru a face parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Sirețel, în anul școlar 2020-2021

Vizualizari: 34
Data creare: 21-12-2020 14:27:50

Publicații de căsătorie 2018-2019

 

Documente pdf
31.01.2018 - Publicație căsătorie Maftei Constantin și Struț Maricica
28.02.2018 - Publicație căsătorie Agavriloaiei Marius-Costel și Aursului Mihaela
30.03.2018 - Publicație căsătorie Rusu Vasile și Ilie Gabriela-Carmen
23.05.2018 - Publicație căsătorie Mănescu Viorel și Enache Ionela-Raluca
31.05.2018 - Publicație căsătorie Balint Bogdan-Sandu și Bucur Daniela-Mariana
29.06.2018 - Publicație căsătorie Nemțanu Ilie și Sava Mihaela
05.07.2018 - Publicație căsătorie Donisanu Pertu și Buhnici Petronela
18.07.2018 - Publicație căsătorie Luca Petru și Gagiu Vasilica
19.07.2018 - Publicație căsătorie Dediu Petrică și Solomon Paula-Ionela
19.07.2018 - Publicație căsătorie Rotaru Relu și Ilac Iulia-Andreea
20.07.2018 - Publicație căsătorie Anghel Alexandru-Ionuț și Dascălu Maricica-Gabriela
23.07.2018 - Publicație căsătorie Andrei Ionel-Florin și Chibac Irina-Dumitrița
06.05.2019 - Publicație căsătorie Brașoveanu Constantin și Duca Ilioara
09.05.2019 - Publicație căsătorie Iliuț-Mitric Andrei și Maftei Andreea-Denisa
03.06.2019 - Publicație căsătorie Țăpoi Ionel și Dulgheriu Oana-Maria
26.06.2019 - Publicație căsătorie Murariu Cosmin și Daniliuc Mihaela
28.06.2019 - Publicație căsătorie Cojocariu Alexandru-Constantin și DOnea Bianca-Giogiana
28.06.2019 - Publicație căsătorie Palote Marian-Mădălin și Brînză Alexandra
04.07.2019 - Publicație căsătorie Donisanu Ionuț și Cotilici Crina
12.07.2019 - Publicație căsătorie Baltag Ionel și Arseni Costinica
15.07.2019 - Publicație căsătorie Todiraș Iulian și Pîslariu Dana
16.07.2019 - Publicație căsătorie Prună Adrian-Ilie și Atudorei Elena-Simona
17.07.2019 - Publicație căsătorie Scripcaru Vasilică-Daniel și Iacob Gabriela-Mădălina
18.07.2019 - Publicație căsătorie Răileanu Ioan-Dănuț și Olteanu Maria
18.07.2019 - Publicație căsătorie Andrei Daniel și Pascu Ana-Maria
18.07.2019 - Publicație căsătorie Ilie Traian-Constantin și Petrinca Elena
06.08.2019 - Publicație căsătorie Duca Sorin și Ferariu Roxana-Maria
08.08.2019 - Publicație căsătorie Andron Robert-Constantin și Sava Iliuța
15.08.2019 - Publicație căsătorie Donisanu Alexandru-Ionuț și Stoica Iulia-Ramona
22.08.2019 - Publicație căsătorie Macovei Vasilică și Stoica Lavinia Gabriela
30.08.2019 - Publicație căsătorie Mihăilă Vasilică și Neculai Diana
06.09.2019 - Publicație căsătorie Rînzăscu Florin și Murariu Adina-Loredana
12.09.2019 - Publicație căsătorie Cornilă Cosmin-Viorel și Axinte Georgiana-Loredana
13.09.2019 - Publicație căsătorie Manole Marius și Tincu Mariana-Giorgiana
30.09.2019 - Publicație căsătorie Munteanu Gheorghe și Gherasim Ioana-Mădălina
18.12.2019 - Publicație căsătorie Constantinescu Ovidiu-Bogdan și Farchizon Cătălina-Mihaela
18.12.2019 - Publicație căsătorie Constantinescu Pavel și Sandu Claudia
18.12.2019 - Publicație căsătorie Făcăleț Ioan Alexandru și Capră Petronela
18.12.2019 - Publicație căsătorie Manole Petrică și Munteanu Mariana

Vizualizari: 32
Data creare: 20-12-2020 23:29:11

Galerie foto


 

Foto
Biserica din Sirețel

Vizualizari: 94
Data creare: 20-12-2020 23:22:17

Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Art. 5
(1)Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale au Citeste mai mult...

Vizualizari: 36
Data creare: 20-12-2020 23:02:24

Buletin informativ

Buletin informativ


a) Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Primăriei Comunei Sirețel:

Constituţia României;

Legea 215/2001 - republicată privind administraţia publică locală;

Legea 195/2006 Legea - cadru a descentralizării;

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ;

Legea 51/2006 - republicată privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

Legea 188/1999 - republicată privind statutul funcţionarilor publici;

Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

Legea 53/2003 - Codul Muncii;

Legea 544/2001 privind liberul Citeste mai mult...

Vizualizari: 37
Data creare: 20-12-2020 22:57:01

Serviciul situatii de urgenta - atributii de baza

Departamentul "Serviciul Situatii de urgenta" isi desfasoara activitatea in sediul Primariei Comunei Sirețel. Acesta este subordonat directorului Directiei de Administrare si Primarului Comunei Sirețel.

Misiunea si scopul compartimentului de munca:

1. Serviciul Situatii de urgenta are ca misiune de baza:
1. Preintampinarea, reducerea si eliminarea riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora;
2. Scopul activitatii il reprezinta protectia populatiei, mediului si a bunurilor si valorilor;
3. Misiunea si scopul se indeplinesc prin activitatea de prevenire;
4. Formele activitatii de prevenire sunt: controlul, verificarea si informarea preventiva a populatiei.

Atributiile compartimentului Citeste mai mult...

Vizualizari: 37
Data creare: 20-12-2020 22:45:46

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza și se depune la emitent o cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in original.

Odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.

Documente pdf
Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Vizualizari: 34
Data creare: 20-12-2020 22:40:19

Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Certificatul de urbanism se va elibera in baza unei cereri care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat și elementele care definesc scopul solicitarii. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Documente pdf
Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Vizualizari: 35
Data creare: 20-12-2020 22:35:21

Documentele necesare emiterii Certificatului de Urbanism

Pentru emiterea Certificatului de Urbanism, solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:

1. Cerere tip (formularul -model F.1.);
2. Planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000;
3. Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism ( in copie)

Termenul de emitere - cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Termenul de valabilitate - se stabileste de catre emitent intre 6 și 24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism (CU) se poate face la cerearea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de cel mult 12 luni și doar o singura data.

Vizualizari: 34
Data creare: 20-12-2020 22:33:18

Salarii 2019

 

Documente pdf
Salarii 2019

Vizualizari: 32
Data creare: 20-12-2020 22:30:54

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

In situatia in care in timpul executiei lucra Citeste mai mult...

Documente pdf
Cerere pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire

Vizualizari: 40
Data creare: 20-12-2020 22:30:45

Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor și comunelor pentru executarea lucrarilor.

Pentru emiterea Autorizatiei de Construire este necesar sa se completeze și sa se depuna la emitent o cerere-tip, dupa modelul atasat.

Documente pdf
Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire

Vizualizari: 30
Data creare: 20-12-2020 22:28:14

Documentele necesare emiterii Autorizatiei de Construire

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor și comunelor pentru executarea lucrarilor.

Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la administratia publica locala, care va cuprinde:

-Cerere tip ;
-Copie dupa titlu asupra imobilului ;
-Copie certificat de urbanism ;
-Documentatia tehnica - D.T.(in doua exemplare) ;
Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism ;
- Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului ;
- Dovada privind achitarea taxelor legale Citeste mai mult...

Vizualizari: 31
Data creare: 20-12-2020 22:27:10

Statutul unității administrativ teritoriale

 

Documente pdf
Statutul unității administrativ teritoriale

Vizualizari: 34
Data creare: 20-12-2020 22:25:17

Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente

Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente:

Documente pdf
Reclamație administrativă conform Anexa 5 din HG 478/ 2016
Reclamație administrativă conform Anexa 6 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 31
Data creare: 20-12-2020 22:22:46

Formular pentru solicitare informaţii în baza Legii nr. 544/2001

În vederea solicitării unei informații de interes public recomandăm folosirea următorului formular:

Documente pdf
Formular-tip cerere de informaţii de interes public conform Anexa 4 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 31
Data creare: 20-12-2020 22:19:18

Responsabil pentru aplicarea Legii 544/2001

Persoana responsabilă pentru aplicarea Legii 544/2001 în cadrul instituției noastre este doamna Elena Roșu.

Vizualizari: 32
Data creare: 20-12-2020 22:18:00

Programul de funcționare a Primăriei Sirețel

De luni până vineri, între orele 8:00-16:00

Vizualizari: 39
Data creare: 20-12-2020 22:05:51

Program de audiențe

Primar: în fiecare luni între orele 9:00-11:00
Viceprimar: în fiecare zi de joi între orele 9:00-11:00
Secretar: în fiecare zi de miercuri între orele 9:00-11:00

Vizualizari: 36
Data creare: 20-12-2020 22:04:39

Despre noi


Comuna Sirețel se află situată în extremitatea nord-vestică a județului Iași la limita cu județele Suceava și Botoșani, pe cursul superior al râului Sirețel.

Este străbătută de șoseaua DJ.281 care o leagă spre sud-vest de comuna Lespezi și spre est de comuna Scobinți și are următoarele vecinătăți :

Nord comuna Tudora județul Botoșani
Nord-est comuna Deleni județul Iași
Est orașul Hârlău și comuna Scobinți și Cotnari
Sud-est comuna Vânători
Sud-vest comuna Lespezi
Vest orașul Dolhasca

Este compusă din următoarele sate :

Sirețel
Slobozia
Satu Nou
Berezlogi
Humosu

Foto
Perspectivă dinspre Slobozia

Vizualizari: 98
Data creare: 20-12-2020 22:00:52

Date de contact

Contact : primariasiretel@yahoo.com, cod poștal: 707455

Telefon:0232/732251/fax:0232/732254

Vizualizari: 54
Data creare: 20-12-2020 21:32:05

Radio România Iași

 

Linkuri externe
Interesul pentru folclor în forme autentice: cărți și CD-uri – Tradiții cu Dumitru Șerban (ora 21:03, 27.02.2020)
http://www.radioiasi.ro/emisiuni/traditii-2/interesul-pentru-folclor-in-forme-autentice-carti-si-cd-uri-traditii-cu-dumitru-serban-ora-2103-27-02-2020
Sirețel, comună pitorească încărcată de frumos, cultură și tradiții – Tradiții cu Dumitru Șerban (ora 21:03, 10.10.2019)
http://www.radioiasi.ro/emisiuni/traditii-2/siretel-comuna-pitoreasca-incarcata-de-frumos-cultura-si-traditii-traditii-cu-dumitru-serban-ora-2103-10-1

Vizualizari: 33
Data creare: 20-12-2020 21:25:47

Meditație


 

Foto
Meditație

Vizualizari: 42
Data creare: 20-12-2020 21:16:13

Revista comunei


 

Foto
Coperta exterioară

Documente pdf
Interferențe culturale

Vizualizari: 35
Data creare: 20-12-2020 21:14:38

Înregistrări video

 

Linkuri externe
Sirețel. Festival Iorcani .Prof. coordonatori : Cojocaru Oana și Manolea Lenuța.
https://www.youtube.com/watch?v=07vDQbC01Ss&feature=youtu.be
Dealul Popii - Siretel .Activitate organizata de Primarie in colaborare cu Ghiorghita Rotaru
https://www.youtube.com/watch?v=8VDZrm-UtV0&feature=youtu.be
Nunta ca la Siretel
https://www.youtube.com/watch?v=m01OQIegRfY&feature=youtu.be
Siretel .Zilele Scolii 2017.Filmat de Stefan Vitel
https://www.youtube.com/watch?v=X66QKgQq1UY&feature=youtu.be
Siretel .Zilele Scolii 2017.Filmat de Stefan Vitel
https://www.youtube.com/watch?v=Q7AVFMN2s68&feature=youtu.be
Siretel.Zilele Scolii 2017 Film realizat de Stefan Vitel
https://www.youtube.com/watch?v=dbapKZSrPSo&feature=youtu.be
Sirețel.Clasa a VIII a, 8 iunie 2018
https://www.youtube.com/watch?v=vlBVK4v8k0o&feature=youtu.be
Sirețel. Sfințire - Biserica „ Sf Cuvioasă Parascheva” Berezlogi
https://www.youtube.com/watch?v=-KVZWXR7XnY&feature=youtu.be
Sirețel.Reportaj cu Vasile Arsene
https://www.youtube.com/watch?v=xCd97qVeRcE&feature=youtu.be
Sirețel.Ansamlul „Sirețelul” - 1
https://www.youtube.com/watch?v=tEIueV9tig8&feature=youtu.be
Sirețel. Serbare Centenar 2018
https://www.youtube.com/watch?v=ZVUJWQhXMsM&feature=youtu.be
Sirețel prezentare aeriană
https://www.youtube.com/watch?v=4D0LPeuKN8Q&feature=youtu.be
Sirețel 2016. Arc peste timp
https://www.youtube.com/watch?v=zXvi57umjcc&feature=youtu.be
Sirețel. Interviu cu doamna Geta Făcăleț
https://www.youtube.com/watch?v=xhdDvbxE4JA&feature=youtu.be
Sirețel.CREDE ÎN TINERI .ȘCOALA GIMNAZIALĂ SIREȚEL
https://www.youtube.com/watch?v=DjnfXb_UTOM&feature=youtu.be
Sirețel. Datini la români 09 12 2017
https://www.youtube.com/watch?v=QkYajVuzxT4&feature=youtu.be
Ansamblul ,, Sirețelul ”
https://www.youtube.com/watch?v=tlBbKHM_rog&feature=youtu.be
SIREȚEL ANUL NOU 2018 - Filmări aeriene de David Ancuța - Film realizat de Ștefan Vitel
https://www.youtube.com/watch?v=rTHO0mH-_gQ&feature=youtu.be
Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la Războiul de reîntregire a neamului românesc
https://www.youtube.com/watch?v=NWZnwDeLjJI&feature=youtu.be
Siretel.Primavara vazută de copii
https://www.youtube.com/watch?v=f-614cb9xHM&feature=youtu.be
Sirețel. Proiect Erasmus la Palatul Copiilor - Pașcani
https://www.youtube.com/watch?v=vxNIPGy4jKU&feature=youtu.be
Sirețel.Ziua Eroilor 2018
https://www.youtube.com/watch?v=3frhC7Nf3rs&feature=youtu.be
Sirețel. Ansamblul „Sirețelul” la Tătăruși 27. 12. 2018
https://www.youtube.com/watch?v=-yRZKDExm0E&feature=youtu.be
Sirețel. Ansamblul „Sirețelul” la Pașcani 28.12. 2018
https://www.youtube.com/watch?v=qjVFGkmzdwQ&feature=youtu.be
Sirețel. Anul Nou 2019
https://www.youtube.com/watch?v=2KrVVgPCO6g&feature=youtu.be
Sirețel. Joc de artificii 2019
https://www.youtube.com/watch?v=qAGMxMCC82Q&feature=youtu.be
Sirețel. Ansamblul folcloric „Sirețelul” la Hălăucești
https://www.youtube.com/watch?v=qfd9LBGgqcw&feature=youtu.be
Interviu de Dumitru Șerban RADIO IAȘI
https://www.youtube.com/watch?v=WbT58w-vfyI&feature=youtu.be
Sirețel. Interviu de Dumitru Șerban pentru Radio Iași
https://www.youtube.com/watch?v=rX5a1s1kylA&feature=youtu.be
Sirețel Interviu cu Ghiorghiță Rotaru
https://www.youtube.com/watch?v=Z5BBRuiUlhQ&feature=youtu.be
Sirețel Anul Nou 2020
https://www.youtube.com/watch?v=99hViete0F0&feature=youtu.be
Urare de 8 Martie
https://www.youtube.com/watch?v=5j2jtXPT_QA&feature=youtu.be

Vizualizari: 32
Data creare: 20-12-2020 21:04:44

Acte necesare pentru obținerea de ajutor social


 

Foto
Acte necesare pentru obținerea de ajutor social

Vizualizari: 32
Data creare: 20-12-2020 19:02:51

Acte necesare pentru alicația de susținere a familei


 

Foto
Acte necesare pentru alicația de susținere a familei

Vizualizari: 32
Data creare: 20-12-2020 19:01:51

Formulare

 

Documente pdf
Formular cerere de informații de interes public
Cerere pentru acordarea unor depturi de asistență socială
Anchetă socială
Cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi
Cerere pentru acordarea unui ajutor de urgență
Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
Declarația specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deținătoare a mai multor clădiri, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr 59/2010 pentru modificarea Legii nr 571/2003 privind Codul fiscal
Cerere eliberare certificat de stare civilă
Cereri și declarații transcriere
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietate
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietate juridică
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
Declarație pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietate
Declarație pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoanelor juridice
Declarație pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate depusă pentru anul
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
Impozit pe spectacole
Cerere de împuternicire

Vizualizari: 47
Data creare: 20-12-2020 18:58:44

Condiții necesare pentru eliberarea unui titlu de proprietate


 

Foto
Condiții necesare pentru eliberarea unui titlu de proprietate

Linkuri externe
Cursuri de formare profesională
https://www.dajiasi.ro/formare-profesionala/cursuri-de-formare-profesionala/88

Vizualizari: 40
Data creare: 20-12-2020 18:57:03

Program de lucru cu publicul


 

Foto
Program de lucru cu publicul

Vizualizari: 31
Data creare: 20-12-2020 18:55:35

Lista documentelor gestionate de instituție


 

Foto
Lista documentelor de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de istutuție

Vizualizari: 34
Data creare: 20-12-2020 18:52:49

Despre noi

Perspectivă dinspre SloboziaComuna Sirețel se află situată în extremitatea nord-vestică a județului Iași la limita cu județele Suceava și Botoșani, pe cursul superior al râului Sirețel.