Contact : primariasiretel@yahoo.com, cod poștal: 707455

               Telefon:0232/732251/fax:0232/732254                 

 

  Comuna Sirețel se află situată în extremitatea nord-vestică a județului Iași la limita cu județele Suceava și Botoșani, pe cursul superior a râului Sirețel.

  Este străbătută de șoseaua DJ.281 care o leagă spre sud-vest de comuna Lespezi și spre est de comuna Scobinți și are următoarele vecinătăți :

 • Nord comuna Tudora județul Botoșani
 • Nord-est comuna Deleni județul Iași
 • Est orașul Hârlău și comuna Scobinți și Cotnari
 • Sud-est comuna Vânători
 • Sud-vest comuna Lespezi
 • Vest orașul Dolhasca
Este compusă din următoarele sate :

 • Sirețel
 • Slobozia
 • Satu Nou
 • Berezlogi
 • Humosu


                 

 Sfințire la Biserica „Sf. cuv.Parascheva” din Berezlogi 

Anul Nou 2019 la Sirețel 

Anul Nou 2019 la Sirețel

Inaugurarea Grădiniței din Sirețel 6.05.2019

Deschiderea anului Școlar 2019-2020

Prezentare a comunei de la Radio Iași

Interviu cu micuța scriitoare Nicolle Claudia MANOLE

Prezentarea generală a comunei, făcută de primarul Gheorghe ANCUȚA

Interviu cu Gheorghiță Rotaru de Șerban Dumitru de la Radio Iași

Anul Nou 2020

     Prezentarea unor activități culturale la Radio Iași

Urare de 8 Martie