Contact : primariasiretel@yahoo.com, cod poștal: 707455

               Telefon:0232/732251/fax:0232/732254                 

 

  Comuna Sirețel se află situată în extremitatea nord-vestică a județului Iași la limita cu județele Suceava și Botoșani, pe cursul superior a râului Sirețel.

  Este străbătută de șoseaua DJ.281 care o leagă spre sud-vest de comuna Lespezi și spre est de comuna Scobinți și are următoarele vecinătăți :

 • Nord comuna Tudora județul Botoșani
 • Nord-est comuna Deleni județul Iași
 • Est orașul Hârlău și comuna Scobinți și Cotnari
 • Sud-est comuna Vânători
 • Sud-vest comuna Lespezi
 • Vest orașul Dolhasca
Este compusă din următoarele sate :

 

 • Sirețel
 • Slobozia
 • Satu Nou
 • Berezlogi
 • Humosu

 

Sirețel .Vedere  panoramică spre Dealul Popii

  Sirețel. Vedere panoramică

    

 

              Urare de 8 Martie            

Interviu cu micuța scriitoare Nicolle Claudia MANOLE

Interviu cu Gheorghiță Rotaru de ȘERBAN Dumitru de la Radio Iași

     Prezentarea unor activități culturale la Radio Iași